Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, heeft de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Zodoende creëren en behouden we voor zowel cliënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving.

  • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
  • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.