Informatiebrief  febr. 2014

Informatiebrief  febr. 2014

Ik wil u op de hoogte stellen van enige wijzigingen binnen de praktijk.  Zoals u al weet heb ik vanaf april 2013 de behandelingen van de patiënten van  collega Verloop overgenomen en vanaf januari 2014 draag ik ook zorg voor de patiënten van collega Oonk. Tot die tijd waren dit twee afzonderlijke praktijken. Mijn doel is om dit te veranderen. Op dit moment proberen wij de praktijk te laten functioneren als één praktijk. Om dit te kunnen bereiken zijn er technische, logistieke en organisatorische veranderingen  nodig. Wij proberen dit zo soepel mogelijk te laten verlopen zodat u er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

Vanaf januari 2014 is tandarts Drs J.S. Owsiekjo,  privé mijn partner, als nieuwe medewerker in de praktijk gestart. Samen willen we werken aan een goede mondgezondheid.  Mooie tanden in een gezonde mond wil iedereen. In onze praktijk besteden we daarom veel aandacht aan het inzicht dat gezonde weefsels voor tanden en kiezen deel zijn van en horen bij een goede algemene gezondheid en zo de basis vormen voor duurzame tandheelkundige zorg. In een schone mond komen tandvleesproblemen en gaatjes in tanden en kiezen nauwelijks voor. Samen met de mondhygiëniste en preventie assistentes willen we met de patiënt werken aan dit ideaal.

Vooral in de tandheelkunde geldt:
preventie is de essentie

Een ieder van ons heeft zijn eigen tandheelkundige differentiaties. Tandarts Owsiejko heeft zeer veel ervaring met prothetiek (het maken van protheses, kroon- en brugwerk) en zelf doe ik naast de algemene tandheelkunde ook orthodontie- en endodontologische  behandelingen. In de praktijk betekent  dit dat u afhankelijk van uw indicatie geplaatst wordt bij de meest geschikte behandelaar. We vormen op deze manier een moderne praktijk met grote klinische ervaring.

Wij hopen op een prettige samenwerking. Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze receptioniste.  Zij is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00uur.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

G.M. Marska
Tandarts

Publicatiedatum: 25-07-2019


Terug naar overzicht